ЗА НАС

Идеята за създаването на Фирмата беше продиктувана от динамичното развитие на бизнеса в страната, нарастващата нужда от качествени услуги в сферата на високите технологии, липсата на достатъчно добре подготвен персонал и вида на предлаганите услуги.
Основната дейност на фирмата се състои в продажба на нови и употребявани компютърни системи, монитори, принтери, проектиране и изграждане на компютърни мрежи,видеонаблюдение, контрол на достъп и предоставяне на хардуерни и софтуерни компютърни услуги, пакетни услуги и абонаментно обслужване на фирми.